Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

A-Z in beeld kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van A-Z in beeld, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan A-Z in beeld verstrekt.

A-Z in beeld kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Naam van uw kind
  • Uw adresgegevens (ten behoeve van correspondentie)
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw rekeningnummer (ten behoeve van facturering)

Stappen bij een Davis® counselingstraject waarbij gegevens genoteerd worden:Kennismaking

1.  Intake met symptomenprofiel contract opstellen en facturering
2.  Counselingstraject met foto’s en tekstueel verslag en aantekeningen
3.  Emailwisseling met klant/ouders/vertegenwoordigers
4.  Eventueel intervisie per mail met andere counselors
5.  Facturering
6.  Eindverslag

WAAROM A-Z IN BEELD DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

A-Z in beeld verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan A-Z in beeld uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een Davis® counselingstraject.

HOE LANG A-Z IN BEELD GEGEVENS BEWAART

A-Z in beeld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

A-Z in beeld verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Bij het aangaan van een overeenkomst met A-Z in beeld geeft u toestemming om de gegevens te verwerken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar gerda@a-z-inbeeld.nl. A-Z in beeld zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

A-Z in beeld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van A-Z in beeld maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook op de laptop zijn virusscans aanwezig. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door A-Z in beeld verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met A-Z in beeld op via gerda@a-z-inbeeld.nl.

www.a-z-inbeeld.nl is een website van A-Z in beeld.

Wij zijn als volgt te bereiken:

Postadres en tevens vestigingsadres:
Kamperzandweg 9
8307 RG Ens

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 56148046

Telefoonnummer: +31 (0)6 52 62 67 96
E-mail: gerda@a-z-inbeeld.nl