Davis®-methode

De Davis®-methode gaat er globaal vanuit dat er twee manieren zijn waarop je kunt denken: woorddenken en beelddenken.

Wanneer u denkt aan ‘boom’ kunt u een beeld van een boom voor ogen zien.
U kunt in gedachten ook een rij letters zien: b o o m.
Daarbij kunt u ook een ‘plaatje’ zien van een boom, maar een beelddenker ziet de boom van alle kanten, voelt als het ware de ruwe schors, hoort het ritselen van de blaadjes en ruikt de geur.
Kortom: beelddenken is multidimensionaal.

Beelddenken is dus geen afwijking maar gewoon een andere manier van informatieverwerking, met zijn eigen voor- en nadelen.

Mensen met dyslexie, dyscalculie en AD(H)D zijn bijna allemaal beelddenkers.
Beelddenkers zijn vaak creatief en vindingrijk, toch ontstaan er bij hen regelmatig ‘leerproblemen’.
Dit klinkt tegenstrijdig, ouders zeggen dan ook vaak: “het zit er wel in maar het komt er niet uit”.
Deze ‘leerproblemen’ bij beelddenkers ontstaan omdat het onderwijs met name gericht is op woorddenkers.
Het leerproces van beelddenkers ziet er anders uit dan van woorddenkers, dit vraagt om een andere instructie van de leerkracht.
Ouders, kinderen en leerkrachten zijn zich hier vaak (nog) niet van bewust.

Ronald Davis heeft een methode ontwikkeld om deze ‘leerproblemen’ aan te pakken.
Wil je weten of de Davis®-methode voor jou zou kunnen werken, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.