Voor mensen met een hulpvraag op het gebied van dyslexie, dyscalculie, AD(H)D of autisme

Autisme

Iemand met autisme krijgt, doordat hij een aantal vroege ontwikkelingsstappen niet heeft voltooid of daarin een terugval heeft gehad, een heel aantal concepten die belangrijk zijn in het leven niet mee.
Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het ‘ik’ (zelfbewustzijn/individuatie) is niet goed op gang gekomen of niet volledig afgerond.
Dat maakt dat concepten niet beklijven, er is geen ‘ik’ waar ze aan toegevoegd kunnen worden.

Een van die concepten is bijvoorbeeld verandering.
Verandering is voor iemand met autisme over het algemeen niet prettig.
Toch is alles aan verandering onderhevig.
Wanneer je het concept verandering niet eigen hebt gemaakt kost elke verandering je veel energie.
Ook oorzaak en gevolg is zo’n concept.
Wanneer je hier niet vertrouwd mee bent staan alle gebeurtenissen los van elkaar, wat je in een vorige situatie geleerd hebt neem je niet mee in een nieuwe situatie.
Hierdoor maak je ook steeds opnieuw dezelfde ‘fouten’.

Tijdens de Davis®- counseling worden deze – en nog eens minstens 30 andere – concepten stuk voor stuk gemaakt aan de hand van klei modellen en vervolgens gaan we ze ontdekken in het echte leven/de omgeving/de maatschappij.
Op deze manier worden deze levenslessen alsnog eigen gemaakt en toegevoegd aan de identiteit.
Dit maakt dat je na (of al tijdens) de counseling alerter bent en meer bewust van jezelf en je omgeving.

Meer informatie is te vinden op www.davisautisme.nl